Богдан Демьяненко

Богдан Дем'яненко / Богдан Демьяненко

молодий український композитор / молодой украинский композитор

UA

/RU см.ниже/

1. Хто я  такий? 

 • - Молодий український композитор, автор численних творів для органа, фортепіано, оркестру, інструментальних ансамблів та хору. Мої твори виконуються в Україні, Німеччині, США.
 • - Історик і теоретик музики. Займаюся розшифровкою і дослідженням української партесної музики XVII-XVIII cтоліть. Див.: http://uk.wikipedia.org/wiki/Партесний_спів
 • - Музикант-виконавець на органі, фортепіано та бандурі. Виступав з концертами в Україні та Німеччині. У репертуарі власні твори, твори західноєвропейських композиторів доби Бароко та Романтизму.

2. Для чого я пишу музику?

 • - Щоб зробити цей світ хоч трошки кращим і добрішим.
 • - Щоб примножити серед людей любов до ближнього, прагнення до внутрішньої краси і досконалості.

3. Якою на мою думку мусить бути сучасна академічна музика?

 • - Музика повинна бути красивою, бо це мистецтво
 • - Музика повинна бути зрозумілою, бо це спосіб передачі думок

4. Психологічний автопортрет (бліц-анкета):

 • - людина-парадокс
 • - оптимістичний песиміст
 • - люблю поезію і математику, філософію і логіку
 • - в хвилину натхнення з однаковою імовірністю можу або сісти писати музику, або вести математичні розрахунки
 • - улюблена книга: "Майстер і Маргарита" М.Булгакова
 • - улюблена філософська концепція /скоріше - система поглядів/ - філософія Альбуса Дамблдора із гепталогії Дж.Роулінґ "Гаррі Поттер"
 • - улюблені поети: М.Лермонтов, С.Єсєнін, А.Рембо, В.Стус, Л.Костенко
 • - улюблена цитата: "Все буде правильно, на цьому побудований світ" /М.Булгаков, "Майстер і Маргарита"/

RU

1. Кто я такой?

 • - Молодой украинский композитор, автор многочисленных произведений для органа, фортепиано, оркестра, инструментальных ансамблей и хора. Мои произведения исполняются в Украине, Германии, США.
 • - Историк и теоретик музыки. Занимаюсь расшифровкой и исследованием украинской партесной музыки XVII-XVIII веков. См.: http://uk.wikipedia.org/wiki/Партесний_спів
 • - Музыкант-исполнитель на органе, фортепиано и бандуре. Выступал с концертами в Украине и Германии. В репертуаре собственные произведения, а также произведения западноевропейских вомпозиторов эпохи Барокко и Романтизма.

2. Для чего я пишу музыку?

 • - Чтобы сделать этот мир хоть немного лучше и добрее.
 • - Чтобы преумножить среди людей любовь к ближнему, стремление к внутренней красоте и совершенству.

3. Какой на  мой взгляд должна быть современная академическая музыка?

 • - Музыка должна быть красивой - поскольку это иискусство.
 • - Музыка должна быть понятной - поскольку это способ передачи мыслей.

4. Психологический автопортрет (блиц-анкета):

 • - человек-парадокс
 • - оптимистичный пессимист
 • - люблю поэзию и матаматику, философию и логику
 • - в минуту вдохновения с одинаковой вероятностью могу либо сесть писать музыку, либо вести матаматические рассчеты
 • - любимая книга: "Мастер и Маргарита" М.Булгакова
 • - любимая философская концепция /скорее - система взглядов/ - философия Альбуса Дамблдора из гепталогии Дж.Роулинг "Гарри Поттер"
 • - любимые поэты: М.Лермонтов, С.Есенин, А.Рембо, В.Стус, Л.Костенко
 • - любимая цитата: "Все будет правильно, на этом построен мир" /М.Булгаков, "Мастер и Маргарита"/